Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM

Co to jest STEM?

STEM to akronim od słów z języka angielskiego: Science, Technology, Engineering, Mathematic, czyli grupy nauk przyrodniczo – techniczno – matematycznych.

Idea STEM to połączenie kilku nauk w jedno, dzięki czemu dziecko od najmłodszych lat uczy się samodzielnego sposobu myślenia i przyswaja wiedzę w szerokiej perspektywie.

  • Model nauczania STEM podąża za nowymi, dobrymi trendami w edukacji. W większości polskich szkół matematyka, biologia czy technika, to osobne przedmioty. Model STEM łączy je w jedno ukazując, że w praktycznym życiu są ze sobą mocno pozwiązane. STEM odchodzi od zapamiętywania danych zapisanych na tablicy i wkuwania na pamięć regułek.
  • STEM to nauczanie przez doświadczenie, poznawanie świata w praktyce np. poprzez eksperymenty i ukazujące praktyczne zastosowanie wiedzy. STEM to rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka, samodzielnego myślenia, wyciąganie wniosków oraz praca nad umiejętnością myślenia przyczynowo – skutkowego.
  • STEM rozwija również w dziecku samodzielność i odpowiedzialność STEM uczy współdziałania w grupie i umiejętności dialogu. Celem STEM jest wytworzenie w dzieciach umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem.