Dnia 22.11.2017 r., z inicjatywy grupy pasjonatów, powstało Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM z siedzibą w Gdańsku.

Wśród członków założycieli znaleźli się:
.    Marcin Brzeziński
.    Małgorzata Mikołowska
.    Piotr Michalski
.    Aneta Stachowicz
.    Jacek Mikołowski
.    Hanna Jabłońska
.    Marta Fokt–Wojtkiewicz

Na Prezesa Zarządu wybrano Marcina Brzezińskiego. W skład Zarządu weszli ponadto Piotr Michalski oraz Małgorzata Mikołowska.

Na spotkaniu ustalono główne cele PSE STEM oraz sposoby ich realizacji. Uchwalono również statut stowarzyszenia. 

Leave a comment