free web site builder


Aktualnośći • Dnia 15.05.2019 Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM podpisało umowy na realizację dwóch projektów dofinansowanych z Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków Miasta Gdańska:

  - "Przystań i policz"
     - zajęcia matematyczne Mathriders w terminie 31.05.2019 - 3.10.2019

  oraz

  - "Warsztat w Przystani"
     - zajęcia z robotyki i programowania połączone z warsztatami ogólnorozwojowymi w terminie 1.07.2019 - 4.10.2019

  Zajęcia w ramach w/w projektów skierowane są do podopiecznych Świetlicy Wsparcia Dziennego "Przystań" w Gdańsku Brzeźnie. • PLAN DZIAŁAŃ PSE STEM NA 2019 R.
  1. luty – zabawa w matematykę w Świetlicy Przystań – ok. 10 dzieci
  2. kwiecień – czerwiec - projekt „ Zajęcia popołudniowe w Przystani” - 48 godz. zajęć popołudniowych dla ok. 10 dzieci
  3. kwiecień– zajęcia pokazowe w firmie MB Edukacja
  4. kwiecień – maj – zajęcia pokazowe dla Montessori (edukacja domowa)
  5. maj – zajęcia pokazowe w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek
  6. pocz. czerwca - Dzień Dziecka w Świetlicy „Przystań” - ok. 10 dzieci
  7. lipiec – projekt „Przystań w lecie” - półkolonie – 3 5-dniowe edycje dla ok. 10 dzieci
  8. wrzesień – listopad – projekt „Zajęcia popołudniowe w Przystani II” - 48 godz. zajęć popołudniowych dla ok. 10 dzieci
  9. wrzesień – październik – zajęcia pokazowe dla wybranych przedszkoli Montessori
  10. październik – listopad – lekcje pokazowe w S.P. nr 44 i 77 – nawiązanie współpracy z nauczycielami przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
  11. koniec listopada – konferencja z nauczycielami przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
  12. koniec grudnia – Boże Narodzenie w Świetlicy „Przystań” - ok. 10 dzieci
 • Dnia 22.11.2017 r., z inicjatywy grupy pasjonatów, powstało Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM z siedzibą w Gdańsku. 

  Wśród członków założycieli znaleźli się:
  .    Marcin Brzeziński
  .    Małgorzata Mikołowska
  .    Piotr Michalski
  .    Aneta Stachowicz
  .    Jacek Mikołowski
  .    Hanna Jabłońska
  .    Marta Fokt–Wojtkiewicz 

  Na Prezesa Zarządu wybrano Marcina Brzezińskiego. W skład Zarządu weszli ponadto Piotr Michalski oraz Małgorzata Mikołowska. 

  Na spotkaniu ustalono główne cele PSE STEM oraz sposoby ich realizacji. Uchwalono również statut stowarzyszenia. 

STEM to dla Twojego dziecka KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI