•  Zarząd PSE STEM:
  Prezes: Marcin Brzeziński
  Wiceprezes: Małgorzata Mikołowska
  Wiceprezes: Piotr Michalski
 • Komisja Rewizyjna PSE STEM:
  Aneta Stachowicz
  Jacek Mikołowski
  Hanna Jabłońska .