•  Zarząd PSE STEM:
    Prezes: Marcin Brzeziński
    Wiceprezes: Piotr Michalski
    Wiceprezes: Hanna Jabłońska