Cele PSE STEM

Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM powstało po to, aby nowoczesne metody edukacyjne były dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce – zarówno tych z dużych, jak i małych miast oraz wsi, a także dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy, by polskie dzieci i młodzież miały równe szanse edukacyjne, tak jak ich rówieśnicy z krajów, w których STEM już funkcjonuje.

 • Celami Polskiego Stowarzyszenia Edukacji STEM są:
  a.    propagowanie modelu edukacji STEM,
  b.    dbanie o jakość edukacji wg modelu STEM,
  c.    promocja wymiany wiedzy i technologii,
  c.    aktywizacja edukacyjna dzieci i młodzieży,
  w tym osób niepełnosprawnych i z mniejszych miejscowości,
  d.    wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji STEM realizuje swoje cele poprzez:
  a.    współpracę z innymi organizacjami i instytucjami
  w zakresie realizacji zadań statutowych,
  b.    organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, szkoleń,
  seminariów, wykładów i imprez kulturalnych,
  c.    opracowanie ogólnopolskich standardów edukacji STEM,
  d.    ocena i kontrola jakości realizacji ogólnopolskich standardów edukacji STEM,
  e.    prowadzenie działalności wydawniczej,
  f.     podejmowanie różnorodnych inicjatyw gospodarczych i kulturalno-oświatowych
  w celu zdobywania funduszy na statutową działalność,
  g.    prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia
  poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i szkoleniową.